Güvenlik

BİLKİM GROUP BTS RİSK YÖNETİMİ

BİLKİM GROUP olarak BTS GEBKİM tesisimizde komşu işletmeleri ve bölgeyi etkileyebilecek en ciddi risk; üzerinde çalıştığı sektörel alan ve depoladığı ürünlerin niteliği gereği SÖNDÜRÜLEMEYEN YANGIN ve BÜYÜK KİMYASAL DÖKÜNTÜLER riskidir.

BTS Boya ve Tiner Sanayi AŞ.

TEKNİK EMNİYET VE YANGIN SAVUNMA

Tesisimizin en büyük olası riski YANGIN olduğu değerlendirilerek kapsamlı bir risk değerlendirmesi sonucu tesisimiz yangına karşı proaktif önlemlerle bir savunma geliştirmiştir. Yangın riskinin kendisi gözetilerek bir tehlike ve risk yönetimi sözkonusudur.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

 • Tesisimizin iç yönetmeliği ve uyulması gereken yasaklanmış davranış ve kuralları YANGIN RİSKİ gözetilerek belirlenmiştir. Sigara içilmez/cep tlf. Kullanılmaz vb.

 • Tesisimiz; yangın riski gözetilerek uyarıcı levha ve işaretlerle donatılmıştır.

 • Tesisimizin giriş çıkışları Yangın Riski gözetilerek eğitilmiş güvenlik personeli tarafından kontrol ve denetim altındadır.

 • Tesisimize gelen dolum tankerleri KİMYASALLARIN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HK. YÖNETMELİĞE göre kontrol edilmekte istenen şartları karşılamaları sağlanmaktadır. Dolum tankerlerinde ADR sistemi kontrolü yapılmaktadır. LPG li otomobiller tesisimize alınmamaktadır.

 • Tanker dolum ve tahliyesi dolum/boşaltım noktasında yangın riski gözetilerek hazırlanmış Tanker Dolum/Boşaltım Talimatına göre yapılmaktadır. Topraklama yapılmadan kesinlikle otomasyon sistemi doluma izin vermemektedir.

 • Varil Dolumlarında tank ve varil dolum boşaltım lokasyonları ve sistemleri tamamen topraklanmıştır.

 • Tesisimizdeki tüm tanklar 3 ayrı yerden, tüm devreler 10 m.de bir topraklaması yapılmış olup statik elektriğe karşı kurulan sistem yılda bir kez akreditasyonu olan bir kuruluşa kontrol ettirilmektedir. Ölçüm değerlerinin 1ohm altında çıkması sağlanmaktadır.

 • Tesisimizdeki bütün elektriksel donanım Ex Patlayıcı Ortamlarda (priz ve fişler, gasfree fanları, tank pompaları telsiz vb. )exproof olup kesinlikle exproof olmayan cihazlarla çalışma yapılmasına musaade edilmemektedir.

 • Tesisimizde yıldırım düşmesine karşı iyonizan paratoner uygun yerlere yerleştirilmiştir.

 • Tesisimizdeki bütün ısıl/sıcak kaynaklar ve ortamlar kontrol altında tutulmaktadır. Jeneratör lokasyon/pompa daireleri vb. Gibi

 • Tesisimizin PATLAYICI ORTAM EX ZONE BÖLGELERİ belirlenmiş olup proseslerde ve çalışmalarda bu tehlike zonlarına göre haraket edilmektedir.

 • Tesisimizdeki bütün çalışmalar çalışma iznine tabidir ve kontrol altındadır. Sıcak / ısıl işlemler, çalışmalar ayrıca bir değerlendirmeye tabi olup birebir TEKNİK EMNİYET koşullarında takip edilmektedir.

 • Tesis personeli işletmenin tüm proseslerinde Yangın Riski ve olası sonuçlarına göre eğitilmiş olup çalışmalarını bunun üzerinden şekillendirmektedirler.

 • Tesisimiz Yönetiminden en küçük birimine kadar Yangın Riski ve olası sonuçları üzerine dikkat, hassasiyet ve güçlü bir otokontrole sahiptir.

 • Tesisimiz bütünlüklü olarak yerel ve uluslararası resmi/tarafsız kurum ve kuruluşların denetiminde olup yapı ve organizasyonuyla ilgili standartlara ve yönetmeliklere uygunluğu tescillenmiştir. Binaların Yangından Korunması hk. Yönetmelik, API STANDARTLARI, NFPA STANDARTLARI / TSE EN vb. gibi

YANGIN SAVUNMA SİSTEMİ ve ORGANİZASYONU

Tesisimiz olası yangın ve sonuçları üzerinden en kötü senaryolarını yapmış olup AKTİF ve PASİF YANGIN SAVUNMA SİSTEMİ ve ORGANİZASYONUNU ilgili yönetmelik ve standartları gözeterek şekillendirmiştir.

a)PASİF YANGIN SAVUNMA SİSTEMİ

 • Tesisimizdeki bütün yapılar ve tank çiftlikleri yapısal olarak Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmeliğe göre planlanarak yapılmıştır. Pompa odaları , jeneratör lokasyon ve atölye /ofis binaları yönetmeliğe uygundur.

 • Tank çiftlikleri havuzları tank veya sedde yangını gözetilerek çeşit ürün bulunan tank çiftliklerinde en büyük tank hacmine karşılık gelecek kapasitelere sahiptir.

 • Tank çiftlik havuz duvarları geçirimsiz yangına ve parlamaya karşı dayanım gösterebilecek niteliktedir.

 • Tank çiftlik ve manifold giderleri, drenaj sistemi kesici vanalarla kapatılabilmektedir. Tank sahaları olası yangında tecrit edilebilmektedir.

 • Komşulara Civar yollara mesafeler ilgili yönetmeliklere uygundur.

 • Tank inşaası yapısal olarak API standartlarında yapılmaktadır. örn; tank çatılarının zayıf kaynakla yapılması gibi.

 • Tank PV valflerinde ve emisyon çıkışlarında alev kapanları mevcuttur.

 • Tesisimiz acil durum tahliye planına sahip olup tesis güzergâhları ve acil çıkışlar acil bir durumda hızlı güvenilir bir tahliyeyi gözönüne alarak yapılmıştır.

 • Güvenli acil durum toplanma merkezlerimiz mevcuttur.

b) AKTİF YANGIN SAVUNMA SİSTEMİ

 • Tesisimizin AKTİF YANGIN SAVUNMA SİSTEMİ en kötü senaryolarla yapılan risk değerlendirme sonucu yapılandırılmış olup Yangın Savunma imkân ve kabiliyetleri açısından ilgili yönetmelik ve standartlar gözetilerek kurulmuştur. Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmelik, NFPA vb.

 • Tesisimizde genel merkezi bir yangın alarmı sözkonusu olup tesisisimizin hertarafından duyulabilmekte kontrolleri herhafta yapılmaktadır.

 • Tesisimizin yangın ihbar sistemi telsiz işletimi içerisinde kod “A” olup bina içlerinde yangın ihbar butonları; sahada manifold, tanker dolum boşaltım noktaları, tank sahalarına giriş ve çıkışlar, depo ve varil dolum sahalarına giriş ve çıkışlar olmak üzere yaygın olarak alarm butonları bulunmaktadır. Ayrıca varil dolum sahası ve üretim binasında alev detektörleri, duman detektörleri gibi algılayıcılar ile donatılmış olup Depo Binaları ve yine Bina içlerinde ofislerde duman detektörleri ile donatılmıştır. İhbar sisteminin kontrolleri her ay düzenli yapılmaktadır. Haber alma merkezimizde güvenlik 24 saat boyunca bulunuyor olup gelen alarm sinyallerini değerlendirebilmektedir.

 • Tesisimiz su rezervi olarak 600 ton tatlı su rezervine sahip olup şebekeden düzenli beslenmektedir.

 • Tüm tesisi sarmalayan 10 inç. Yangın Hidrant köpük hattı mevcuttur. Yangın Hidrant hattı sürekli 10 bar basınç altında tutulmaktadır. Hidrant Hattında %3 oranında konsantrasyonla köpük solüsyonu her an müdahaleye basınç altında tutularak hazır tutulmaktadır.

 • Yeterli köpük rezervine sahip tankla birlikte köpük konsantresi köpük merkezinde Yangın Hidrant Hattını sürekli besleyecek bir şekilde hazır tutulmaktadır.

 • Tatlı su rezervinden besleme yapan 2 adet her biri 600 m3/h dizel ve elektrikli Yangın pompamız mevcut olup hat basıncı düştüğünde 25m3/saat hattı sürekli besleyen elektrikli jokey pompamız vardır. Tank soğutmaları için ayrıca 250m3/h elektrikli yangın pompası mevcuttur. Kurulum prensibi gereği pompalar otomatik olarak devreye girmekte olup elektrikli pompalar enerji kesintisine karşı ayrıca jeneratörden beslenebilmektedir. Pompalar devamlı periyodik olarak kontrol ve bakım altındadır.

 • Tüm pompa sistemleri NFPA 20’e göre kurulmuş dizayn edilmiştir.

 • Bütün tankların yangın savunma donanımı API 19 /NFPA 11 standartlarına göre yapılandırılmıştır. Tanklar, Manifold ve Tanker Dolum/Boşaltım Noktası En düşük tutuşma sıcaklığında solventler baz alınarak 2700 lt/dk debide, 60 m. atma mesafeli çift yönden köpük uygulaması yapabilecek fixed köpük monitörleriyle korunmaktadır. Çatı ve yan yüzey soğutma sistemleri 4,1 lt/dk/m2 referans alınarak dizayn edilmiştir.

 • Tesisimiz yangın savunma istasyonuna sahip olup yangına karşı operasyonel bütün araç ve malzemeye sahiptir.(nomex, alimünize elbise, scba, vb. gibi )

 • Tesisimiz yerine ve uygunluğuna göre çok yaygın olarak portatif yangın söndürücü lerle donatılmıştır. Manifold ve Tanke Dolum/Boşaltım Noktasında 6kg. ve 50 kg.lık KKT söndürücülerimiz bulunmaktadır. Pano ve AG – OG odalarında 10kg.lık CO2 söndürücülerimiz bulunmaktadır. İdari Bina içlerinde 5 Kglık CO2 söndürücülerimiz bulunuyor olup Depo Binası, Üretim ve Varil Dolum Sahası ile Jeneratör civarında 6 kg ve 50 kg’lık KKT lerle donatılmıştır. Söndürücülerin dağılımı yönetmeliğe uygundur. Portatif yangın söndürücülerin bakım ve kontrolleri ilgili standart ve yönetmeliklere göre yapılmaktadır.

 • İşletme sahası ve Depo Binaları ile Varil Dolum – Üretim Binalarında yaygın yangın malzeme dolaplarıyla donatılmış Hidranttan hazır köpük uygulaması ile acil duruma hazırlıklı bulundurulmaktadır.

 • İdari Bina Ofis binaları ve Depo Binaları duman dedektörleriyle donatılmış olup sprinklerle korunmaktadır. Sprinkler sistemlerini kontrol eden ıslak alarm vana istasyonları basınç ve akış anahtarları vasıtasıyla alarm verir. Ayrıca mekanik olarak türbin vasıtasıyla alarm gonglarıda alarm görevi görmektedir.

 • Üretim Sahası ve Varil Dolum Sahası köpük sprinkler sistemi ile korunmaktadır. Köpük Sprinkler Sisteminden Kızıl Ötesi Alev Detektörleri ile aktive olan otomatik kontrol vanaları ile köpük uygulaması yapılabilmektedir. Ayrıca mekanik olarak türbin vasıtasıyla alarm gonglarıda alarm görevi görmektedir.

KİMYASAL DÖKÜNTÜLER

 • Acil Durum Planlarında 50lt altındaki döküntüler küçük;50lt. Üstü döküntüler büyük döküntüler olarak tanımlanmıştır.

 • Büyük ve küçük döküntülere mudahale ve kontrol uygulamalı talimatlarla belirlenmiş müdahale için emici absorban toz, çözücü sıvı ve pedler işletme sahasında kullanılmaya hazır belirlenmiş noktalarda bulundurulmaktadır.

 • Büyük Döküntülere karşı Acil Durum Malzemeleri hazır bulundurulmakla beraber Büyük Döküntülere müdahale ve kontrolü için yılda bir defa tatbikatlar yapılmaktadır.

 • Büyük Döküntülerde tecrit ve hazır köpük uygulaması ile nötralizasyon ve emisyon kontrolü köpük uygulama altyapısı ile mümkün olabilmektedir.

ORGANİZASYON

Tesisimiz Yangın, Büyük Döküntüler gibi acil durumlara karşı Acil Durum Planına sahip olup Acil Durumlara yanıt olabilecek bir organizasyona sahiptir. Organizasyon ilgili sorumlulardan oluşan karargâh niteliği taşıyan Kriz Masası ve ona bağlı olarak Yangın müdahale, Destek, Güvenlik/Kurtarma, İlkyardım ekiplerinden oluşmaktadır. Tesisimiz organizasyon yapısıyla, sıkça yapılan müdahale ve yangına yaklaşım tatbikatlarına katılan ekipleriyle Acil Durumlara karşı her zaman hazır bulundurulmaktadır.